Affärsnyttan med konfiguratorer

Vilken affärsnytta ger en konfigurator?

Affärsnyttan för konfiguratorer är självklart beroende på vilka produkter man marknadsför. Generellt sett så är nyttan stor när man har problem med:

En riktigt bra konfigurator (tex en attribut och constraint-baserad konfigurator) löser problem genom att låta användaren skapa en konfiguration som enligt beskrivna regler skapar en produkt där alla parter är kompatibla med varandra, och utesluter kombinationer som är inkompatibla.

Genom att användaren inte kan skapa felaktiga konfigurationer så är risken att användaren beställer en felaktig konfiguration minimal, och därmed sjunker anledningarna till retur.

En säljares uppgift är att sälja och inte att kunna produkten ner till skruv och mutter-nivå. Säljaren kan dock behöva göra offerter som kräver denna kunskap. Genom att använda en konfigurator kan då säljaren koncentrera försäljning på kundens nyckelpunkter eller "pain" och låta konfiguratorn hantera resterande parter.

Merförsäljning är en annan fördel med konfiguratorer. Om man har en produkt som kan konfigureras på ett tusental olika sätt så är det förstås svårt för säljarna att hålla reda på alla dessa konfigurationer. Oftast löser företag detta genom att ha vissa standardkonfigurationer och låta kunderna eventuellt få göra avsteg från dessa. Säljarna tenderar också ofta att marknadsföra de konfigurationer de personligen tror mest på eller som fungerat bra tidigare. Med en konfigurator har man tillgång till alla konfigurationer och kunden kan välja fritt på direkten. Chansen att man träffar rätt är högre, vilket leder till nöjdare kunder och snabbare försäljningscykler.

Long tail-merförsäljning med hjälp av konfiguratorer

Long tail är ett fenomen som är på framgående. Det syftar, enkelt uttryckt, till att ju mer av en produktkategori som blir tillgänglig och ju mindre kostnaden är för att lagerföra varan, desto mer kommer man att kunna sälja. Alla produkter som tidigare inte varit lönsamma att marknadsföra blir under dessa förutsättningar lönsamma. Företag som Netflix tex har större omsättning på den sammanlagda försäljningen av småfilmer än för deras blockbusters. Detta i motsats i varuhus där endast blockbusters förekommer. Genom att konfiguratorer gör att man kan erbjuda ett betydligt större sortiment för en minimal kostnad (parterna i produkten används ju redan och finns redan i lager) kan man därmed öka försäljningen av sina long tail-produkter.