3D-konfigurator - Konfigurering i SolidWorks och andra 3D-modelleringsprogram

Konfigurering i 3D

Det finns olika sätt att använda 3D i konfigurering. Ett sätt som kommer mer och mer är att låta användaren interagera med en 3D modell för att skapa den produkt eller sammansättning av produkter som fyller användarens behov. Det kan röra sig om att planera en förvaringslösning där både kombination av produkter samt dess placering relativt varandra är viktigt. Det kan även handla om att konfigurera ett utrymme, lokal, labb etc. för att se om och hur produkterna passar både till varandra och till rummet.

Företag som erbjuder konfigurering med interaktiv 3D för slutanvändare är Animech

Det finns även möjlighet att koppla konfiguratorer till CAD system för att direkt i CAD-programmet kunna konfigurera alla varianter av en produkt för att t.ex. skapa en korrekt ritning för en konfigurerad produkt. Det kan förminska tiden för en konstruktör att skapa en 3D-modell i tex. SolidWorks. Konfiguratorn hjälper modelleraren genom att denne kan ändra i standardmodell och anpassa den enligt en kunds önskningar. Med ett par knapptryckningar kan modelleraren variera modellen på sätt som annars skulle ta ett tiotal minuter att åstadkomma.

Konfiguratorer som erbjuder konfigurering i CAD är tex TactonWorks (av Tacton Systems) och DriveWorks.