Säljkonfigurator

Säljkonfigurator

En säljkonfigurator är en typ av konfigurator som tillåter användarvänliga frågor och i allmänhet används av interna och externa säljare, samt på webben.

En säljkonfigurator är också en produktkonfigurator men med mer funktionalitet. I bakgrunden sköter en säljkonfigurator annars samma typ av uppgifter som en produktkonfigurator. Skillnaden ligger i att en säljkonfigurator har en mer avancerad logik som gör att konfiguratorn tillåter frågor som tex. "Vad ska maskinen användas till?" och utifrån en dylik generell fråga veta hur den ska skapa en konfiguration. I samma läge skulle en produktkonfigurator fråga "Vilken typ av maskin vill du ha? (Maskin X, Maskin Y etc).

Säljkonfiguratorer är vanliga på webben där användarvänlighet är av stor betydelse. Användarvänliga funktionaliteter som informativ konfliktlösning, möjlighet att svara på frågor i egen ordning och specialanpassad rapportgenerering är typiska för en säljkonfigurator.

Ett exempel på säljkonfigurator är Växthusguiden av Animech.