Varianter av produktkonfiguratorer

Fördelar och nackdelar med olika konfiguratorvarianter

Det finns olika typer av konfiguratorer och alla har sina fördelar och nackdelar. Här beskrivs olika typer av konfiguratorer och hur de fungerar. Förklaringarna är något förenklade och konfiguratorer är ofta en blandning av olika typer av lösningar. Detta är dock en introduktion till de olika sätten att angripa ett konfigurationsproblem.

Följande typer av konfiguratorer beskrivs här:

Sekventiell konfigurator

Detta är den vanligaste typen av enklare konfiguratorer och den typen av konfigurator som en programmerare vanligen börjar med.

En sekventiell konfigurator görs oftast i ett programmeringsspråk som tex Java och består, i sin enklaste form, av if-satser.

Fördelar


Nackdelar

Relationsbaserad konfigurator

En annan enkel typ av konfigurator som är väldigt intutiv att skapa och lätt att förstå. Det kräver ibland en viss typ av programvara men kan också skapas i tex Excel.

En relationsbaserad databas bygger helt enkelt på att man i en tabell ställer upp kombinationerna som fungerar och inte fungerar. Den ena komponenten är i x-led och den andra i y-led. I korsningen anges om komponenterna är kompatibla eller inte.

 Maskin AMaskin BMaskin CMaskin D
Komponent XEj OKOKOKOK
Komponent YEj OKEj OKEj OKOK
Komponent ZEj OKOKEj OKOK
Komponent WOKEj OKOKOK

Fördelar


Nackdelar

Excel-konfigurator

De flesta hemgjorda konfiguratorerna görs i Excel av vana Excel-användare. Dessa är ofta en blandning av de ovan nämnda konfiguratorlösningar. Man kan använda sig av relationer, programmeringskod (via makron) och relativt kraftfulla funktioner som tex VLOOKUP.

Fördelar


Nackdelar

Konfigurator baserad på databas

En annan vanlig lösning på konfigurationsproblem är att använda kraftfulla databaser som MySQL eller Oracle och göra avancerade databassökningar. Man specificerar då varje lösning och vilka komponenter som är kompatibla i just den lösningen.

 BildskärmProcessorMinne
Lösning #114", 15"1.3 GHz, 1.4 GHz256 MB, 512 MB
Lösning #115"1.5 GHz1024 MB
Lösning #214", 17"1.3 Ghz, 1,5 Ghz512 MB, 1024 MB

Fördelar


Nackdelar

Attribut och constraint-baserad konfigurator

Den mest kraftfulla typen av konfiguratorer är de som är baserade på så kallade constraints och attribut. Enkelt sett så går det ut på att man extraherar själva anledningen till varför två olika komponenter är kompatibla med varandra, och inte bara att de är kompatibla. Man sätter sedan regler som är baserade på dessa attribut.

Ett exempel på ett attributbaserat constraint är:
Inre rör (diameter) <= Yttre rör (diamater)

Fördelar


Nackdelar