Konfigurator - Vad är en konfigurator? Företag som gör konfiguratorer. Produkt konfigurator, säljkonfigurator

Konfigurator - vad är det?

Konfigurator.nu sammanställer information om en svårbegriplig produkt och försöker att matcha dina behov mot rätt produkt och företag. Vi listar företag och olika lösningar som kanske kan passa för ditt företag.

Vad är en konfigurator?

En konfigurator är ett verktyg (it-system) som hjälper ett företag att koppla samman komplexa produkter utifrån deras diverse beståndsdelar. Med hjälp av ett regelverk kan man koppla samman både fysiska produkter och affärsmässiga "produkter" samt ha dynamiska priser.

En konfigurator kan vara en produktkonfigurator och / eller en säljkonfigurator.

Vilken affärsnytta ger en konfigurator?

Affärnyttan för konfiguratorer är självklart beroende på vilka produkter man marknadsför. Generellt sett brukar fördelarna med en konfigurator vara:

Vilka företag tillverkar konfiguratorer?

Det finns både svenska och internationella företag som tillverkar konfiguratorer. Ett exempel på ett svenskt företag som tillverkar konfiguratorer är Animech, som specialiserar sig på 3D-konfiguratorer. Ett exempel på ett internationellt företag är Oracle. Se fler exempel på tillverkare här.