Produktkonfigurator

Produktkonfigurator

En produktkonfigurator är en typ av konfigurator som oftast används internt på ett företag för att verifiera att en sammansättning av artiklar bildar en korrekt produkt. Den ser helt enkelt till att alla komponenter av produkten är kompatibla med varandra.

En produktkonfigurator är oftast på en ganska låg produktnivå och kan ofta vara svåranvänd för andra än produktexperter. Dess primära syfte är att hjälpa användaren att kombinera och / eller validera komponenter i en komplicerad produkt.

Utdatat från en produktkonfigurator är ofta en sammanställning av de ingående komponenterna, hämtställen samt en tillverkningsorder.